Hệ thống ForexCopy của InstaForex là một dịch vụ cải tiến cho phép theo dõi và sao chép trực tuyến các giao dịch thành công của các trader với một tỉ lệ đã được định trước.

Là một dịch vụ vượt trội so với dịch vụ của các nhà môi giới quốc tế khác, hệ thống ForexCopy đã đưa InstaForex trở thành một nhà tạo lập thị trường tiên tiến. Hệ thống ForexCopy mang đến một làn sóng mới các dịch vụ tài chính cao cấp. Hệ thống không đòi hỏi đầu tư vào các dự án cổ phần và cho phép việc thực hiện các lệnh sao chép liên tục với các cặp tiền tệ đã được lựa chọn cùng các công cụ tài chính khác và cho phép điều chỉnh tỉ lệ sao chép.

Hệ thống ForexCopy được thiết kế để sao chép các lệnh giao dịch thành công của các Trader chuyên nghiệp đăng kí trên hệ thống ForexCopy. Thống kê về qui trình giao dịch và chiến lược giao dịch có trên trang quản lí hệ thống ForexCopy.

Để cho phép sao chép lệnh, các Trader chuyên nghiệp nên điều chỉnh các điều khoản sao chép trước khi tiến hành giao dịch. Trader có thể lựa chọn các điều khoản thanh toán khác nhau như thanh toán trên giao dịch, thanh toán trên mỗi 0,01 lots và việc chia sẻ lợi nhuận sẽ được thực hiện bởi Follower của anh ta.

Tuy nhiên, một Trader sẽ chỉ nhận được tiền hoa hồng trong trường hợp:

  • giao dịch tạo ra lợi nhuận cho Follower của anh ta;
  • phần lợi nhuận này bao gồm cả tiền hoa hồng mà Follower phải trả cho Trader.

Một trader có thể lựa chọn đề xuất theo ngày. Trong trường hợp này, Follower sẽ trả cho Trader một khoản hoa hồng cố định mỗi ngày nếu Trader vào ít nhất là một lệnh trong giai đoạn đề xuất. Hệ thống ForexCopy không giới hạn Trader trong việc điểu chỉnh các điều khoản sao chép của họ. Tùy vào chiến lược giao dịch cũng như sở thích của từng người, một Trader có thể lựa chọn tất cả các điều khoản hoặc chỉ một điều khoản sao chép.

Follower trên hệ thống ForexCopy có thể sử dụng danh sách quản lí để lựa chọn cho mình Trader tốt nhất và đề xuất để sao chép lệnh của họ. Trên hệ thống ForexCopy, mỗi Trader độc lập đều có thể điểu chỉnh thông số đề xuất của mình. Thông số đề xuất bao gồm tỉ lệ sao chép, cặp tiền tệ và các công cụ tài chính khác, và giới hạn về số sao dịch được sao chép trong một ngày. Một Follower có thể cài đặt tất cả những thông số này cho từng Trader một.

Không có giới hạn nào về cân đối tài khoản của Trader và Follower. Nếu tài khoản của Follower không được nạp đủ để sao chép và đặt lệnh thì lệnh sẽ không được thực hiện trên tài khoản của Follower. Không có giới hạn về số Trader mà một Follower được theo dõi và sao chép lệnh, và việc sao chép lệnh giữa 02 Trader được cho phép.

Bất kì khách hàng nào của InstaForex đều có thể đăng kí trên hệ thống ForexCopy và sao chép lệnh của các Trader thành công. Việc đăng kí trên hệ thống hoàn toàn miễn phí.


Chú ý: Chỉ có tài khoản bằng USD mới có thể đăng kí được trên hệ thống ForexCopy


Hệ thống ForexCopy của InstaForex: cùng tiến đến đỉnh cao của giao dịch chuyên nghiệp cùng Gurus của thị trường Forex!Xem thêm

Các yêu cầu trực tuyến từ các nhà đầu tư
Đầu tư không giới hạn
Các thông báo email and SMS
Hệ thống PAMM

Register for PAMM system and raise your profits right now!

How to make money work for you? The PAMM system helps you stay on the winning side no matter whether you are an investor or a managing trader. The innovative service gives investors an opportunity to make money without direct involvement in trading. On the other hand, traders have an opportunity to gain extra profits for managing referred funds. The PAMM system is absolutely safe and transparent and has no hidden pitfalls. You can withdraw funds or invest more money anytime. Moreover, you can control investments on your own and monitor every move of the trader managing your funds.

Register for PAMM system and raise your profits right now!

How to make money work for you? The PAMM system helps you stay on the winning side no matter whether you are an investor or a managing trader. The innovative service gives investors an opportunity to make money without direct involvement in trading. On the other hand, traders have an opportunity to gain extra profits for managing referred funds. The PAMM system is absolutely safe and transparent and has no hidden pitfalls. You can withdraw funds or invest more money anytime. Moreover, you can control investments on your own and monitor every move of the trader managing your funds.

Dịch vụ chất lượng cao
ForexOptions
Quyền chọn giao dịch với InstaForex

Các quyền chọn giao dịch với InstaForex

Forex options are gaining in popularity among traders as this type of trading can yield unlimited profits. Besides, the principles of trading are rather simple and easily understood even by beginners. Choosing from intraday, expiry, and binary options, a speculator can trade any asset ranging from currencies and metals to shares of well-known companies. An option investment will make a profit if a contract condition is fulfilled. In other words, a trader should foresee whether an activation price will be either higher or lower than a closing price.

Các quyền chọn giao dịch với InstaForex

Forex options are gaining in popularity among traders as this type of trading can yield unlimited profits. Besides, the principles of trading are rather simple and easily understood even by beginners. Choosing from intraday, expiry, and binary options, a speculator can trade any asset ranging from currencies and metals to shares of well-known companies. An option investment will make a profit if a contract condition is fulfilled. In other words, a trader should foresee whether an activation price will be either higher or lower than a closing price.

256mb, 512mb, 1024mb
Máy chủ VPS vào bất kỳ lúc nào
VPS lưu trữ miễn phí cho khách hàng InstaForex*

Mặc cả tốt nhất trên VPS lưu trữ

With quality VPS hosting, you can greatly simplify your life in the Internet. Indeed, the server offers vast resources and advanced technical capability that allows you to host any website, no matter how complicated it is. Thus, it could be your personal blog or a large-scale unconventional project which requires special software or a high-powered server. Importantly, with InstaForex you will find the best bargain on VPS hosting among other forex brokers.

Mặc cả tốt nhất trên VPS lưu trữ

With quality VPS hosting, you can greatly simplify your life in the Internet. Indeed, the server offers vast resources and advanced technical capability that allows you to host any website, no matter how complicated it is. Thus, it could be your personal blog or a large-scale unconventional project which requires special software or a high-powered server. Importantly, with InstaForex you will find the best bargain on VPS hosting among other forex brokers.

A piece of cake!
Send money to accounts
of other clients
Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch
Hệ thống InstaWallet

Transfer funds instantly using free InstaWallet system

Chuyển tiền nhanh giữa các tài khoản giao dịch InstaForex bây giờ có sẵn với hệ thống InstaWallet. Bây giờ bạn có thể chuyển tiền từ một tài khoản InstaForex với nhau, cho bạn bè và thân yêu nhất. Hệ thống này hoàn toàn miễn phí và không tính phí bất kỳ khoản phí cho giao dịch chuyển nào. InstaWallet là một phần mở rộng chức năng bộ tùy chọn cho tất cả các tài khoản InstaForex của bạn. Hệ thống này được kích hoạt một cách dễ dàng chỉ trong vài giây.

Transfer funds instantly using free InstaWallet system

Chuyển tiền nhanh giữa các tài khoản giao dịch InstaForex bây giờ có sẵn với hệ thống InstaWallet. Bây giờ bạn có thể chuyển tiền từ một tài khoản InstaForex với nhau, cho bạn bè và thân yêu nhất. Hệ thống này hoàn toàn miễn phí và không tính phí bất kỳ khoản phí cho giao dịch chuyển nào. InstaWallet là một phần mở rộng chức năng bộ tùy chọn cho tất cả các tài khoản InstaForex của bạn. Hệ thống này được kích hoạt một cách dễ dàng chỉ trong vài giây.

Tiền thưởng InstaForex
"Phạm vi rộng nhất của các tiền thưởng"
InstaForex offers its clients the widest range of bonuses.

Benefit from nice InstaForex bonuses!

Do you still think that increasing your deposit is tough? You are wrong! Enhance your trading opportunities using bonuses. InstaForex offers traders a wide range of bonuses that differ in maximum size and conditions of how a bonus is provided. Profits made from trading with bonus funds can be withdrawn without limit.

Benefit from nice InstaForex bonuses!

Do you still think that increasing your deposit is tough? You are wrong! Enhance your trading opportunities using bonuses. InstaForex offers traders a wide range of bonuses that differ in maximum size and conditions of how a bonus is provided. Profits made from trading with bonus funds can be withdrawn without limit.

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000