Tiền thưởng không có ký gửi

This bonus is a flawless opportunity to turn your hand to the forex market without investing your own money. The amount of No Deposit Bonus is determined individually for every client. To get No Deposit Bonus, a client needs to open a trading account.

250% Tiền thưởng

Đây là khoản tiền thưởng tối đa trên Forex cho việc bổ sung tài khoản giao dịch. Tiền thưởng chỉ được ghi có cho lần bổ sung tài khoản đầu tiên. Kích thước tối đa là do cá nhân quyết định. Kiểm tra. Tiền thưởng hoàn toàn phù hợp với các khoản ký gửi nhỏ. Để có được 250% tiền thưởng, khách hàng cần mở một tài khoản giao dịch, ký gửi một số tiền, và tải lên một bản sao scan ID trong Tủ Khách hàng.

Tiền thưởng Quan hệ đối tác LFC 100%

InstaForex rất vui mừng thông báo một chiến dịch mới! Trong khuôn khổ hợp tác với Câu lạc bộ Bóng đá với 18 danh hiệu Premier League đó là Câu lạc bộ Bóng đá huyền thoại Liverpool, ban quản lý InstaForex đã quyết định tung ra một chiến dịch độc đáo. Bây giờ, tiền thưởng mới chưa từng có được dành cho tất cả các khách hàng.

55% Tiền thưởng

55% tiền thưởng sẽ được trao cho mỗi tài khoản giao dịch ký gửi của bạn. Khoản tiền tối đa là không giới hạn. Tiền thưởng Tiền thưởng có giá trị đối với mỗi lần bổ sung cho dù bạn đã kiếm được hoặc bị mất đi bao nhiêu trong các giao dịch trước đó. Tiền thưởng 55% cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch với số lượng lớn trên Forex. Bất kỳ khách hàng nào đều có thể sử dụng tiền thưởng này bất kể ngày đăng ký. Để tăng số tiền ký gửi của bạn thêm 55%, bạn cần phải mở một tài khoản giao dịch mới, ký gửi bất kỳ một khoản tiền, và điền vào mẫu đơn yêu cầu tiền thưởng.

30% Tiền thưởng

Bạn có thể sử dụng tiền thưởng này mỗi lần bạn ký gửi tài khoản giao dịch của bạn. Giới hạn cao hơn một tiền thưởng 30% là không giới hạn. Tiền thưởng được ghi có vào mỗi ký gửi cho dù bạn đã kiếm được hoặc bị tổn thất bao nhiêu trong các giao dịch trước đó. Nó cho phép các nhà giao dịch tăng số tiền của một giao dịch. Một khoản tiền thưởng 30% có thể được đầu tư vào các tài khoản PAMM.

Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex

Ngoài tiền thưởng 30% cho mỗi lần bổ sung, tất cả các chủ thẻ Câu lạc bộ InstaForex đều có các quyền ưu đãi như là các khoản tiền thưởng đặc biệt. Kích thước của chúng phụ thuộc vào các khoản ký gửi và rút tiền từ tài khoản. Tiền thưởng tối đa cho các chủ thẻ Câu lạc bộ InstaForex là 40%.

Ký quỹ may rủi - bổ sung tài khoản của bạn và nhận được tiền từ $1.000 đến $10.000

Ký quỹ tài khoản của bạn và nhận một giải thưởng tiền bổ sung! Có được một cơ hội để chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch. Giải thưởng hàng năm là $50.000. Tổng số tiền khách hàng đã chiến thắng được là hơn $338.000!

Muốn biết thêm về các tiền thưởng? Xem xét đầy đủ chi tiết!

So sánh tiền thưởng

Dưới đây là bảng so sánh tiền thưởng của chúng tôi dựa trên các thông số sau đây: sự xác minh thích đáng, cơ hội rút tiền, đòn bẩy tín dụng cao nhất, mức độ stop out, v.v. Xin vui lòng nghiên cứu bảng này một cách cẩn thận trước khi chọn loại tiền thưởng.

  30% 55% 100% 250% Tiền thưởng Câu lạc bộ No Deposit Bonus Tiền thưởng Coupon*
Rút lợi nhuận Cho phép Cho phép Cho phép Cho phép Cho phép Allowed Cho phép
Xác minh Không yêu cầu Không yêu cầu Mức 2 Mức 2 Không yêu cầu Second level (for profit withdrawal) Mức 2
Khoản tiền thưởng tối đa Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Cá nhân Không giới hạn Individual-based 50$
Nguyên tắc liệt kê vào Cho mỗi ký gửi mới Cho mỗi ký gửi mới Chỉ dành cho ký gửi đầu tiên Chỉ dành cho ký gửi đầu tiên Dành cho mỗi ký gửi mới No deposit required Chỉ 1 lần
Tiền thưởng tương thích Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex Không Không Không 30% Tiền thưởng Compatible with 30% or 55% 30% Tiền thưởng và 55% Tiền thưởng
Các khách hàng mới có thể sử dụng Có thể Có thể Có thể Có thể Chỉ dành cho các thành viên Câu lạc bộ InstaForex Available Có thể
Các chủ sở hữu nhiều tài khoản có thể sử dụng Có thể Có thể Có thể Nếu đã có các tài khoản được mở trước đó để có được tiền thưởng thì phải có số lot trên một trong các tài khoản đó với số tương ứng với số tiền thưởng và để bổ sung vào tài khoản mới được mở. Có thể Available Có thể
Số lot rút tiền thưởng X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận  X*6 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận Không thể rút được  X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận X*25 InstaForex lots, where X is the total amount of all bonuses received  X*5 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận
Đòn bẩy tối đa 1:1000 1:200 1:200 1:200 1:1000 1:200 1:1000
Đầu tư PAMM Có thể Chỉ 50% Không thể Không thể Có thể Not Available Không thể
Giao dịch quyền chọn Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Not Available Không thể
Stop Out 10% 100% 100% 100% 10% 100% 10%
Rút lợi nhuận

30%: Cho phép

55%: Cho phép

100%: Cho phép

250%: Cho phép

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Cho phép

No Deposit Bonus: Allowed

Tiền thưởng Coupon*: Cho phép

Xác minh

30%: Không yêu cầu

55%: Không yêu cầu

100%: Mức 2

250%: Mức 2

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không yêu cầu

No Deposit Bonus: Second level (for profit withdrawal)

Tiền thưởng Coupon*: Mức 2

Khoản tiền thưởng tối đa

30%: Không giới hạn

55%: Không giới hạn

100%: Không giới hạn

250%: Cá nhân

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không giới hạn

No Deposit Bonus: Individual-based

Tiền thưởng Coupon*: 50$

Nguyên tắc liệt kê vào

30%: Cho mỗi ký gửi mới

55%: Cho mỗi ký gửi mới

100%: Chỉ dành cho ký gửi đầu tiên

250%: Chỉ dành cho ký gửi đầu tiên

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Dành cho mỗi ký gửi mới

No Deposit Bonus: No deposit required

Tiền thưởng Coupon*: Chỉ 1 lần

Tiền thưởng tương thích

30%: Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex

55%: Không

100%: Không

250%: Không

Tiền thưởng Câu lạc bộ: 30% Tiền thưởng

No Deposit Bonus: Compatible with 30% or 55%

Tiền thưởng Coupon*: 30% Tiền thưởng và 55% Tiền thưởng

Các khách hàng mới có thể sử dụng

30%: Có thể

55%: Có thể

100%: Có thể

250%: Có thể

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Chỉ dành cho các thành viên Câu lạc bộ InstaForex

No Deposit Bonus: Available

Tiền thưởng Coupon*: Có thể

Các chủ sở hữu nhiều tài khoản có thể sử dụng

30%: Có thể

55%: Có thể

100%: Có thể

250%: Nếu đã có các tài khoản được mở trước đó để có được tiền thưởng thì phải có số lot trên một trong các tài khoản đó với số tương ứng với số tiền thưởng và để bổ sung vào tài khoản mới được mở.

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Có thể

No Deposit Bonus: Available

Tiền thưởng Coupon*: Có thể

Số lot rút tiền thưởng

30%: X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận

55%:  X*6 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận

100%: Không thể rút được

250%:  X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận

Tiền thưởng Câu lạc bộ: X*3 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận

No Deposit Bonus: X*25 InstaForex lots, where X is the total amount of all bonuses received

Tiền thưởng Coupon*:  X*5 InstaForex lot, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận

Đòn bẩy tối đa

30%: 1:1000

55%: 1:200

100%: 1:200

250%: 1:200

Tiền thưởng Câu lạc bộ: 1:1000

No Deposit Bonus: 1:200

Tiền thưởng Coupon*: 1:1000

Đầu tư PAMM

30%: Có thể

55%: Chỉ 50%

100%: Không thể

250%: Không thể

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Có thể

No Deposit Bonus: Not Available

Tiền thưởng Coupon*: Không thể

Giao dịch quyền chọn

30%: Không thể

55%: Không thể

100%: Không thể

250%: Không thể

Tiền thưởng Câu lạc bộ: Không thể

No Deposit Bonus: Not Available

Tiền thưởng Coupon*: Không thể

Stop Out

30%: 10%

55%: 100%

100%: 100%

250%: 100%

Tiền thưởng Câu lạc bộ: 10%

No Deposit Bonus: 100%

Tiền thưởng Coupon*: 10%


* Đây không phải là tiền thưởng cho một khoản ký gửi, chỉ có một đối tác của InstaForex mới được nhận.

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000