Support service
×

วิธีการตรวจสอบบัญชีทำได้อย่างไร?

InstaForex รับประกันการป้องกันบัญชีระดับสูงสุดจากการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการแฮ็กซึ่งตามมาด้วยการขโมยการเข้าถึงรหัสผ่านบัญชีและอีเมล, ข้อมูลบัตรประชาชน และแม้แต่สำเนา IDในกรณีส่วนใหญ่ วิธีการที่ดีที่สุดในการระบุตัวตนของลูกค้าคือการโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถขโมยโทรศัพท์ตนเองของเหยื่อได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งการโทรไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากอุปสรรคด้านภาษาหรือหมายเลขโทรศัพท์ไม่พร้อมใช้งาน


วิธีอื่นในการระบุตัวตนของลูกค้าคือการขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างเช่นหลักฐานที่อยู่ซึ่งยากต่อการปลอมแปลง หรือการขอรูปถ่ายของลูกค้าที่มีบัตรประจำตัวอยู่ในมือ (ควรเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนในรูปถ่าย) จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย แทบทุกคนสามารถถ่ายภาพตัวเองได้


ถ้ามีแต้มต่อในการให้ข้อมูลที่ร้องขอ ลูกค้าจะได้รับวิธีการยืนยันตัวตนแบบพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ต้องยอมรับในความเสี่ยงของความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การระบุตัวตนถูกจัดขึ้นโดยใช้วิธีการที่แตกต่างจากมาตรฐานที่ระบุด้านล่าง:


1) การขอเอกสารเพิ่มเติม (ไม่รวมบัตรประชาชน);


2) การขอรูปถ่ายที่มีบัตรประชาชนอยู่ในมือของเจ้าของกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""