Câu hỏi kỹ thuật


Cài đặt proxy cho cài đặt Nền tảng

Cài đặt proxy cho cài đặt Nền tảng

Tôi không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch ngay bây giờ. Có thể chốt giao dịch theo bất kỳ cách nào khác không?

Tôi không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch ngay bây giờ. Có thể chốt giao dịch theo bất kỳ cách nào khác không?

Thay đổi loại tài khoản. Eurica/Standard

Thủ tục để thay đổi loại tài khoản Eurica/Standard cho khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex.

MT4 cho Linux

Quy trình cài đặt MetaTrader 4 trên máy tính dựa trên hệ điều hành Linux cho khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex.

Tín hiệu thất bại.

Sự khác biệt giữa giá đề nghị và giá chào mua gây ra bởi sự di chuyển của biểu đồ cho những người giao dịch mới của InstaForex.

Lịch sử tài khoản

Thủ tục làm cho lịch sử tài khoản trở nên hiển thị đối với khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex.

Mất chi tiết tài khoản

Thủ tục đặt lại mật khẩu cũng như khôi phục chi tiết tài khoản và các tham số khác cho các khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex.

Nhập khẩu chỉ báo tùy chỉnh.

Cách thực hiện với các chỉ báo tùy chỉnh cho khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex.

Hiển thị thêm

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn